تقویم آموزشی جاری

تقویم آموزشی دوره‌های رسمی فدراسیون در کانال تلگرامی و در طی سال اعلام خواهد شد.

آدرس کانال تلگرام @azadegan_club